ی مشهد آور نو گذرگاه تحقق رؤیاهای نوآورانه بازدید از کارخانه درباره کارخانه بیشتر بدانید زیر سایه خورشید کارخانه

در کارخانه نوآوری مشهد چه می‌گذرد

0

فضای کار اشتراکی

0

متر مربع فضای رفاهی

0

فضای استقرار

روی ایوانک بهترکار می کنید!

ایوانک فضای اشتراک کاری ویژه
720 مترمربع فضای اشتراک کاری ویژه افرادی که سقف رویاهایشان آسمان است…
در کنار آرامش، اعتماد و تسلط بر کار شخصی‌تان شعاع ارتباطات خود را گسترش دهید.

شبکه سازی

ارزش واقعی کارخانه نوآوری مشهد در تعامل اعضای آن نهفته است، اکوسیستم کارآفرینی مشهد در اینجا هم صدا می‌شوند.

رویدادهای آموزشی

رویدادهایی که توسط کارخانه و اعضای نوآوری برگزار می‌شود شامل پنل‌ها، کارگاه‌های آموزشی و مذاکرات با کارشناسان دانش و صنعت است.

کشف سرمایه گذار

استارتاپ‌ها در مسیر رشد خود نیاز به جذب سرمایه دارند. در کارخانه نوآوری سرمایه‌گذاران خطر پذیر در کنار استارتاپ‌ها قرار می‌گیرند.

شتاب‌گیری کسب‌وکار شما

از محصول اولیه تا توسعه کسب‌وکار، کارآمدترین شتابدهنده‌ها در حوزه‌های متنوع به استارتاپ‌ها خدمات ارائه می‌دهند.

تازه ترین رویداد‌های اکوسیستم نوآوری مشهد

ایوان نشینی

افکار نو، موقعیت های مناسب، موفقیت‌های بزرگ
اعضای کارخانه نوآوری افق دید وسیع‌ و اهداف بزرگی دارند. رویکرد ما ایجاد بستری برای گرد هم آمدن بازیگران اصلی زیست‌بوم نوآوری است. از شتاب‌دهنده‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ارائه‌دهندگان‌خدمات و کسب‌و‌کار‌ها دعوت می‌کنیم به جمع ما بپیوندند.

شتاب بگیرید!

بازی های بزرگ، زمین های بزرگ می‌طلبد.
اینجا بهترین شتابدهنده‌ها با حوزه‌های شتابدهی متنوع آماده پذیرش استارتاپ‌های تازه نفس هستند. فرصت عضویت در اختیار شماست تا مسیر پیشرفت‌تان را هموار کنید.

مشهد،خیابان کوثر، انتهای کوثر شمالی، کارخانه نوآوری
ایمیل : info@ifmashhad.ir