کارخانه نوآوری فرصت ها و چالش ها، مقاله 1

کارخانه نوآوری فرصت ها و چالش ها

کارخانه نوآوری فرصت ها و چالش ها، مقاله 1

کارخانه نوآوری فرصت ها و چالش ها، مقاله 1 700 450 کارخانه نوآوری مشهد

کارخانه نوآوری مشهد بسترِ حل مسائل شهری با ایجاد فضاهای فیزیکی جهت فعالیت و هم افزایی عناصر مختلف استارتاپی و کارآفرینی در شهر

عبور از موانع اداری و دیوانسالاری کار ساده ای نیست. بوروکراسی طی دو قرن اخیر تبدیل به سیستم سفت و سختی شده که نه تنها در مواجهه با مشکلات، «راه حل» نیست بلکه خودش فی نفسه بخشی از مشکل است. همیشه و همه جا بوروکراسی جدی ترین مانع در برابر «نوآوری» بوده است.

استارتاپ ها آمده اند تا با نوآوری و بهره گیری از فناوریهای روزآمد همه این گیرهای ضوابط زائد و دست و پاگیر را کنار بگذارند و زمینه های پژوهش طرحهای نوین نوآورانه و فناورانه را فراهم آورند. همه آن کارهایی که در گذشته با صرف هزینه گزاف و در نهایت وقت کشی صورت میگرفت، امروز با سرعت و دقت بالا و با بهره گیری از ابزار و ادوات مدرن و فوق پیشرفته میسر است. آنها با کنار زدن مناسبات و تشریفات اداری زائد می توانند زمینه رونق تولید، تسهیل در خدمات، احیای بازارهای جدید، دور زدن تحریمها و دوری از خام فروشی نقش فعالانه بازی کنند و توسعه و ترقی شهرها و کشور را سرعت ببخشند.

از جمله اولین شرایط لازم برای ایجاد بسترهای خلاقیت و نوآوری در شهرها، ایجاد فضاهای فیزیکی جهت فعالیت و هم افزایی عناصر مختلف استارتاپی و کارآفرینی در شهر است. در این راستا، مهمترین هدف از راه اندازی کارخانه نوآوری توسط شهرداری مشهد، کمک به مدیریت شهری و حل معضلات و مشکلات شهری است و موضوع مورد بحث در این مراکز، دستیابی به راه حل های کارشناسی در اداره امور شهر خواهد بود.

این فضا، مرکزی برای هوشمند سازی و بهینه سازی روش های اجرایی و ساخت سامانه ها، دستگاه ها و قطعات مورد نیاز و حل مسائل مدیریت شهری با تأکید بر ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی و صنعتی با اولویت استارتاپ ها، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و مجموعه های خلاق است و به دنبال آن است تا رهبران محلی، کسب و کاری، بخش های عمومی و غیرانتفاعی و بخش های خصوصی دغدغه مند در بخش عمومی را به یکدیگر ارتباط دهد و بتواند از ظرفیت های بخش خصوصی و استارتاپ ها جهت کمک به مدیریت شهری، استفاده نماید.

کارخانه نوآوری مشهد، می تواند به روش های ذیل در حل مسائل شهری کمک کننده باشد:

– مسائل سازمانی به عنوان “چالش های ایده” ارائه می شود. جو نوآوری حاکم بر فضای کارخانه، افراد را به تفکر و اشتراک گذاری ایده ها ترغیب می کند و به سازمان ها امکان می دهد از دانش جمعی استفاده کنند و باعث افزایش تعامل کارکنان و جامعه بیرونی شوند.

کارخانه نوآوری، فضایی عالی برای دستیابی به قدرت فکر جمعی همه افراد درون یا حتی خارج از سازمان است (تأمین منابع عمومی). در این بستر، جمعیت های بزرگ یا گروه های خبره کوچک همراه با کارشناسان سازمانی برای اشتراک و غنی سازی ایده ها درگیر می شوند و از این طریق چالش های پیش روی سازمان را برطرف می کنند.

– این بستر، پروفایل دانش کاربران را ایجاد می کند. پروفایل ها، ایجاد شبکه های سفارشی را برای هر چالش ایده، امکان پذیر می کنند. این بدان معنی است که سازمان همیشه می تواند از متخصصان مناسب در دستیابی به موفقیت جدید ابتکاری بعدی خود اطمینان حاصل کند.

– فضای کارخانه نوآوری، کمک می کند تا مردم و دانش به طور موثر با هم مرتبط می شوند. در کنار آن، کارمندان الهام می گیرند و در حل مسائل سازمانی درگیر می شوند.

– فراهم آمدن بستر ارائه مسائل و دریافت راه حل های مختلف از سوی افراد ایده پرداز و خلاق و همکاری با سایر شبکه های علمی و تخصصی در این فضا، سبب می شود نوآوری تبدیل به یک موضوع مداوم در داخل سازمان گردد.

منبع: مرکز نوآورری شهری مشهد