کارخانه نوآوری فرصت ها و چالش ها، مقاله 3

کارخانه نوآوری مشهد بستر نوآوری برای شرکت های بزرگ

کارخانه نوآوری فرصت ها و چالش ها، مقاله 3

کارخانه نوآوری فرصت ها و چالش ها، مقاله 3 1103 601 کارخانه نوآوری مشهد

شرکت‌های جا افتاده و موفق که سال ها برای پیشرو بودن، به حلقه نوآوری درون سازمانی خود و سرمایه گذاران کلان بر روی تحقیق و توسعه تکیه می کردند، با تهدید کسب‌و‌کارهای فناورانه ‌با مقیاس‌پذیری و رشد بالا (استارتاپ‌ها) روبر هستند که توانسته اند در بسیاری از صنایع، بازار اصلی شرکت های سنتی را تصرف کرده و قاعده بازی را تغییر دهند. عوامل مختلفی سبب موفقیت استارتاپ ها و تهدید شرکت های بزرگ شده است که از جمله آن می توان کاش عمر فناوری ها، افزایش دسترسی به اطلاعات، افزایش جابجایی کارکنان دانشی، افزایش دانش مشتریان و تامین کنندگان، افزایش سرمایه گذاران خظرپذیر خصوصی و کاهش زمان عرضه محصولات و خدمات به بازار اشاره کرد. لذا شرکت های بزرگ در یک فضای رقابتی و جهانی فعالیت می کنند که این رقبا نه تنها سایر شرکت های بزرگ بلکه شرکت های نوآور کوچک را نیز تشکیل می دهد. برای ماندگاری در چنین فضایی، شرکت ها باید برای تبدیل تهدید پیش روی خود به فرصت، دست به روش های جدیدی بزنند. این مسئله اهمیت خلاقیت و نوآوری را بیش از پیش آشکار می سازد. به عبارتی باید نگرش شرکت های بزرگ تغییر یابد و برای ماندگاری در اقتصاد باید به نوآوری روی بیاورند.

در رویکرد نوآوری باز، این باور وجود دارد که ایده های بارازش می توانند از درون یا بیرون سازمان سرچشمه بگیرند. نوآوری باز بر مدل کسب و کار تاثیر گذاشته و اجازه می دهد که شرکت ها با توجه به استراتژی و توانمندی های خود، از کسب و کار دیگر سازمان ها نیز ارزش کسب کنند.

یک روش رایج پیوستن شرکت‌ها به جریان نوآوری باز، همکاری با استارتاپ‌ها است. استارتاپ ها با داشتن چابکی، فناوری جدید و فرهنگ کارآفرینی، می توانند شرکای بالقوه‌ای برای شرکت‌های بزرگ باشند که منابع مالی، اعتباری، انسانی و دانشی دارند. این نوع همکاری که کارآفرینی شرکتی نامیده می شود، می تواند موجب کاهش هزینه و زمان توسعه محصول جدید، افزایش کیفیت محصول و تسهیم ریسک توسعه فناوری و محصول شود.

کارخانه نوآوری مشهد، همکاری با شرکت های بزرگ را یک رویکرد راهبردی در نوآوری باز می داند و به همین دلیل مجموعه‌ای از خدمات مشاوره‌ای و اجرایی برای تحقق اهداف سازمان های بزرگ جهت کار کردن با کسب‌و‌کارهای نوپا را طراحی و پیاده‌سازی کرده است. کارخانه نوآوری مشهد به شرکت های بزرگ کمک خواهد کرد که از سیستم سنتی گذر کرده و به سمت تولید محصولات دانش بنیان و نوآورانه تغییرجهت دهند. کارخانه، فضایی را فراهم آورده است تا شرکت ها بتوانند بستری برای رشد شتابدهنده ها و استارتاپ ها در دل مجموعه خود فراهم آورند و از این مسیر، آینده روشن تری را برای خود رقم زنند. حضور شرکت های بزرگ در کنار مجموعه های نوآور، سبب می شود که روح نوآوری در درون این شرکت ها، وارد شده و آنها را از روش ها و اقتصاد سنتی به سمت و سوی روش های نوآورانه و اقتصاد دانش بنیان سوق دهد. به طور کلی، حضور شرکت های بزرگ در کنار مجموعه های نوآور و استارتاپی می تواند مزیت های زیر را برای آنان تأمین کند:

– با توجه به اینکه استارتاپ ها و نوآوران، معمولا از تکنولوژی ها و فناوری های نوین استفاده می کنند، شرکت می تواند با تطبیق محصول یا خدمات خود با نحوه تغییر تکنولوژی و بازار، فرصت های نوآوری را در کسب و کار، شناسایی نماید.

– دسترسی آزاد و بیشتر به اطلاعات که در فضای کارخانه نوآوری، فراهم است، می تواند برای دستیابی به ارزش افزوده بیشتر در تمامی شرکت ها و نهادها و افراد عضو شبکه، مفید فایده واقع شود و روند رسیدن به ایده ای نوآورانه را تسهیل کند.

– از پتانسیل و ظرفیت افراد خلاق و نوآور در کسب و کار خود استفاده نموده و همواره جایگاه خود را در صنعت، تثبیت نموده و یا ارتقا دهد.

– به دلیل مجاورت فیزیکی با سایر مجموعه ها، دسترسی به فناوری های جدید، تکنیک ها و روش های کاری جدید، برای شرکت، تسهیل می شود.

– از طریق ارتباط نزدیک با مجموعه های علمی و نوآور، تحیل های بازار بهتر انجام شده و با توجه به نتایج تحقیقات و دستاوردهای دیگران، شرکت می تواند ارائه خدمات به مشتریان را بهبود دهد.

کارخانه نوآوری فرصت ها و چالش ها، مقاله 2

منبع: مرکز نوآوری شهری مشهد