تماس با ما

ما اینجاییم…

نشانی :‌ مشهد، بلوار وکیل آباد، انتهای کوثر شمالی، میدان پژوهش، کارخانه نوآوری مشهد


پیام خود را ارسال کنید

ما اینجاییم

کارخانه نوآوری در بلوار کوثر، انتهای کوثر شمالی
رو به شهرمان بنا شده است

ساعت کاری

ساعت کار کارخانه از 8 الی 20 است
همراه با شما در بهترین ساعات کاری

لبخند بزن

اهل کارخانه روی خوش دارند.
همرنگ جماعت باشید!

در حال ساخت آینده‌ای روشن