بررسی اولیه‌ درخواست‌های پذیرش توسط تیم بهره‌برداری

آغاز پذیرش کارخانه نوآوری مشهد

بررسی اولیه‌ درخواست‌های پذیرش توسط تیم بهره‌برداری

بررسی اولیه‌ درخواست‌های پذیرش توسط تیم بهره‌برداری 1280 720 کارخانه نوآوری مشهد

با نزدیک شدن به افتتاحیه کارخانه نوآوری مشهد،شتابدهنده فردوسی به عنوان بهره‌بردار این کارخانه، بررسی اولیه‌ درخواست‌های پذیرش و استقرار را آغاز کرده است.

تاکنون بیش از 270 درخواست در 5 دسته سرمایه‌گذاران، شتابدهنده‌ها، ارائه‌دهندگان خدمت،فضای کار اختصاصی و اشتراکی در سایت ثبت شده است و طی روزهای آینده با همه‌ی متقاضیان ارتباط برقرار می‌شود.

کنترل بررسی درخواست‌ها توسط هیئت نظارت و امتیاز دهی نهایی و اعلام نتایج از طریق تیم داوری انجام می‌شود و امیدواریم پذیرای مجموعه های واجد شرایط باشیم.

در صورتی که موفق به ثبت ‌نام نشده‌اید از طریق لینک های زیر می‌توانید اقدام کنید:

آموزش مراحل پذیرش در کارخانه نوآوری مشهد: