کارخانه نوآوری مشهد جایی برای خلق اندیشه و ساختن فردا است

کارخانه نوآوری مشهد جایی برای خلق اندیشه و ساختن فردا است

کارخانه نوآوری مشهد جایی برای خلق اندیشه و ساختن فردا است

کارخانه نوآوری مشهد جایی برای خلق اندیشه و ساختن فردا است 499 333 کارخانه نوآوری مشهد

دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران، کارخانه نوآوری مشهد را جایی برای خلق اندیشه نوین به جهت آبادانی و ساختن فردای کشور توصیف کرد.

حجت الله ایوبی در بازدید از کارخانه نوآوری مشهد با بیان این مطلب گفت: همه دنیا می دانند که در ایران سرمایه های انسانی بسیار زیادی با توان و استعداد فراوان داریم که توان هر کاری را داشته و امروز در اقصی نقاط جهان و برای شرکت های بزرگ جهانی مشغول کارند. اگر کارخانه نوآوری در مشهد و سایر شهرهای کشور زودتر و پیش تر راه افتاده بود اولین فایده آن حفظ این جوانان در کشور بود تا با اتکا به دانش و فکر و اراده خود برای آبادانی و توسعه کشور تلاش کنند.
وی افزود: کارخانه نوآوری مشهد دارای نام بسیار زیبایی است و نشان از مکانی می دهد که در آن فکر نو خلق و اندیشه و ایده آفریده می شود. ما می دانیم در خلق اندیشه های جدید بسیار توانمندیم و هیچگاه از اندیشه و تکنولوژی های جدید جا نماندیم.
فرهنگ ما و تمدن ایرانی از گذشته های بسیار دور در علم و فلسفه و عرفان و ادبیات سرآمد بوده و امروز استارتاپ های ما باید حرف اول را بزنند.
ایوبی ادامه داد: بسیار خوشحالم که در شهر مشهد این آینده نگری وجود داشت و مدیران شهری مشهد محفلی اینچنین فراهم آوردند. جاییکه که فرزندان خوش فکر و خلاق ما دور هم جمع شوند و خلاقانه ایران را به سمت فناوری های نوین، شهر هوشمند، خدمات الکترونیک و توسعه فضاهای مجازی ببرند و بنده به این مهم بسیار امیدوارم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد